Spel en Ontwikkeling downloaden lees online (eBoek) PDF, ePub, Kindle

Spel en Ontwikkeling downloaden | lees online (eBoek) PDF, ePub, Kindle

Spel en Ontwikkeling

Spel en Ontwikkeling PDF, ePub, Kindle


‘Spel en ontwikkeling’ is een nieuw boek in de reeks Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het neemt de plaats van ‘Spel en spelen’.

‘Spel en ontwikkeling’ is bestemd voor (aanstaande) leidsters en leerkrachten die ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten voor jonge kinderen willen ontwerpen en begeleiden. De praktijkervaringen en de theorievorming uit de afgelopen jaren maken duidelijker dan ooit hoe belangrijk het spel is voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Zij hebben niet alleen een rijke speelomgeving en uitdagende activiteiten nodig om te kunnen genieten van het spel en om (weer) te leren spelen. Omdat we weten hoeveel leermogelijkheden in het spel besloten liggen, zijn er vooral ook volwassenen nodig die inzicht hebben in spelontwikkeling. Volwassenen – leidsters en leerkrachten – die het spel van jonge kinderen waarderen, begeleiden en stimuleren. Aan deze pedagogische uitdaging wil dit boek een bijdrage leveren.

In het boek zijn drie grote lijnen aan elkaar verbonden.

E n daarvan is de uitwerking van de spelactiviteiten die voor kinderen van drie tot ongeveer zeven jaar noodzakelijk zijn: manipulerend spel en bewegingsspel, rollenspel, constructiespel en thematisch spel. Niet alleen het aanbod aan ontwikkelingsgerichte activiteiten en inhouden komt aan de orde, ook en vooral de ontwikkeling van deze spelvormen: vanuit het manipulerend spel naar rollenspel en constructiespel, en vandaar naar de bewuste leeractiviteit.

De tweede wordt gevormd door de leerprocessen die binnen deze spelactiviteiten aangesproken worden: sociale vaardigheden, taalontwikkeling, woordenschat en NT2, symboolvorming en schematiseren, en lees-schrijfontwikkeling en reken-wiskundeontwikkeling. Het spel aan de verteltafel en het maken van teksten en werktekeningen zijn voorbeelden van activiteiten die deze leerprocessen be nvloeden.

In de derde lijn krijgen het didactisch handelen en de vaardigheden een plaats die leidsters en leerkrachten inzetten om het spel goed te kunnen ontwerpen, te begeleiden, te observeren en te plannen. Deze kwaliteiten worden in de loop van het boek, gekoppeld aan de verschillende spelvormen, meegenomen en opgebouwd.

In dit boek staat het begeleide spel centraal. De overwegingen achter deze keus zijn in het slothoofdstuk verwoord. Op die plaats komen ook andere meer theoretische beschouwingen aan bod, onder meer over het spel als leidende activiteit in de ontwikkeling van jonge kinderen en de rol van volwassenen. Daar ook gaat de aandacht uit naar de essentie van een Ôspelgeori nteerd curriculumÕ als Startblokken en Basisontwikkeling en naar de opbrengsten daarvan.

De afgelopen jaren hebben veel leidsters, leerkrachten, begeleiders en nascholers – in het kader van Startblokken en Basisontwikkeling – gewerkt aan spel en ontwikkeling van jonge kinderen. Hun ervaringen zijn in de vorm van inspirerende beelden en beschrijvingen uit de dagelijkse praktijk opgenomen. Deze praktijken laten niet alleen zien hoe rijk het aanbod is en hoe veel kinderen in de context van het spel willen en kunnen. Ze maken ook duidelijk over hoeveel inlevingsvermogen, gezond verstand, creativiteit, pedagogische en vakdidactische kwaliteiten leidsters en leerkrachten beschikken!

Downloaden Spel en Ontwikkeling eBoek vrij pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS:


Spel en Ontwikkeling (EUR-0.00)


198 pagina’s  |  Gorcum b.v., Koninklijke Van  |  augustus 2004

TAGS:

Online Spel en Ontwikkeling eBoek

Boek Spel en Ontwikkeling FB2

Downloaden Spel en Ontwikkeling PDF

Downloaden Spel en Ontwikkeling MOBI

Online Spel en Ontwikkeling boek

Vrij Spel en Ontwikkeling iPhone

Online Spel en Ontwikkeling PDF

Vrij Spel en Ontwikkeling DJVU

Vrij Spel en Ontwikkeling TXT

Downloaden Spel en Ontwikkeling RTF

Online Spel en Ontwikkeling FB2

eBoek Spel en Ontwikkeling TXT

Vrij Spel en Ontwikkeling e-book

Boek Spel en Ontwikkeling MOBI

Downloaden Spel en Ontwikkeling iPad

Lezen Spel en Ontwikkeling MOBI

Lezen Spel en Ontwikkeling DOCX

Vrij Spel en Ontwikkeling AWZ

Downloaden Spel en Ontwikkeling iPad

Vrij Spel en Ontwikkeling DJVU

Downloaden Spel en Ontwikkeling free

Vrij Spel en Ontwikkeling DVD

Lezen Spel en Ontwikkeling TXT

Boek Spel en Ontwikkeling DJVU

Download Spel en Ontwikkeling cd

eBook Spel en Ontwikkeling e-book

ebook Spel en Ontwikkeling DOCX

eboek Spel en Ontwikkeling iPad

ebook Spel en Ontwikkeling TXT

eBoek Spel en Ontwikkeling PDF

eBoek Spel en Ontwikkeling EPUB

Lezen Spel en Ontwikkeling IPAD

Leave a Reply